Music World
 
Find Artists:
 
 
 
Russian versionSwitch to Russian 
Vader
Music World  →  Lyrics  →  V  →  Vader  →  Lyrics  →  Oracle (Wyrocznia)

Vader Lyrics

"Oracle (Wyrocznia)" lyricsDziedzictwo zіa
Przelewa siê jak mroczna rzeka
Unosi strach
Unosi piekielny zew.
Tajemna moc
Przybli¿a dzieñ walki demona
Zatruty dџwiêk
Wydaje diabelski flet

Szarañcza!
Szarañcza!
Szarañcza!
Wypluіem Œmieræ

Za czarny tron
Za jego black
I gіosy cienia szepczіce:
- Pij za wiedzmy pijіce krew
Za czarci dzwon
Zіowieszczy kult
Za heavy metal
LyricsWypijam ciecz
Z owoców cierpkich jak grzech

Szyderca!
Szyderca!
Szyderca!
Chcieli mnie Œciіæ
Wypluіem noc.

Czarownica lubi noc
Nawiedzona wie
Kiedy przylatuje Czarny As
Lucyfer
Jego karta
Moja twarz, naszyjniki z koŒci mam do pasa.

Wszêdzie budzê lêk
Ludzie mówiі:
-On? To czart!
Cicho skradam siê
Jak wі¿
Po ofiarê swі


blog comments powered by Disqus
© 2011 Music World. All rights reserved.