Music World
 
Find Artists:
 
 
 
Russian versionSwitch to Russian 
Pantokrator
Music World  →  Lyrics  →  P  →  Pantokrator  →  Lyrics  →  Tidevarv

Pantokrator Lyrics

"Tidevarv" lyrics


Tider kom och tider gick I väntan på Hans dag
Han skulle sätta fången fri och uppfylla fädernas lag
En konung, likväl ett offerlamm
Kallad till Moria höjd
Han bär sitt blod inför tronen fram och köper
Oss frihet I Faderns namn

blog comments powered by Disqus
© 2011 Music World. All rights reserved.