Music World
 
Find Artists:
 
 
 
Russian versionSwitch to Russian 
Pantokrator
Music World  →  Lyrics  →  P  →  Pantokrator  →  Lyrics  →  Eden

Pantokrator Lyrics

"Eden" lyrics


En kylig vind, döden är här.
Edens konung och drottning Eden förtär.
Blod som flyter, döden är här.
Herren gjuter blod på Edens helga mark.
Förbannelse och nakenhet.
Han skyler deras skam.
Ett första dunkelt hopp om nåd vid korsets stam.
Döden är här, hoppet är här.
Bak vredgad tordönsstämma, kärlek hans hjärta förtär.
Hans väsen är barmhärtighet, Nåden är här.

blog comments powered by Disqus
© 2011 Music World. All rights reserved.