Music World
 
Find Artists:
 
 
 
Russian versionSwitch to Russian 
Maryla Rodowicz
Music World  →  Lyrics  →  M  →  Maryla Rodowicz  →  Lyrics  →  Ale to już było

Maryla Rodowicz Lyrics

"Ale to już było" lyrics


Z wielu piec�w si� jad�o chleb
Bo od lat przygl�dam si� �wiatu
Czasem rano zabola� �eb
I m�wili zmiana klimatu

Czasem trafi� si� wielki raut
Albo feta proletariatu
Czasem podr� w najlepszym z aut
Cz�ciej szare drogi powiatu

Ale to ju� by�o i nie wr�ci wi�cej
I cho' tyle si� zdarzy�o to do przodu
Wci�� wyrywa g�upie serce

Ale to ju� by�o, znik�o gdzie� za nami
Cho' w papierach lat przyby�o to naprawd�
Wci�� jeste�my tacy sami

Na regale kolekcja p�yt
I wywiad�w pe�ne gazety
A oknami kolejny �wit
I w sypialni dzieci

One lec� droga do gwiazd
Przez niebieski ocean nieba
Ale przecie� za jaki� czas
B�d� mog�y same za�piewa�

Ale to ju� by�o i nie wr�ci wi�cej
I cho' tyle si� zdarzy�o to do przodu
Wci�� wyrywa g�upie serce

Ale to ju� by�o, znik�o gdzie� za nami
Cho' w papierach lat przyby�o to naprawd�
Wci�� jeste�my tacy sami

blog comments powered by Disqus
© 2011 Music World. All rights reserved.