Music World
Welcome, Guest. Please login or register.
   
  Forgot your password?
 
Find Artists:
 
 
 
Russian versionSwitch to Russian 
Goran Bregović
Music World  →  Lyrics  →  G  →  Goran Bregović  →  Lyrics  →  Bylam Róza

Goran Bregović Lyrics

"Bylam Róza" lyrics


Kiedyœ by³am ró¿¹ dla twojego serca
Kiedyœ by³am ró¿¹ twoj¹
Cierniem jestem dziœ
Gdy siê przygl¹dasz mi
Nie kobiet¹

Bóg mi daje
Bóg mi odbiera
Kiedyœ ró¿¹ by³am
Lecz nie jestem teraz

Ref.:
Od czasu do czasu jakbym s³ysza³a nadal
Jak przechodzisz przez mój próg
Mi³y
Od czasu do czasu choæ wiem ¿e nie mam prawa
Bo nie jestem twoja ju¿

A na moim dachu gniazdo znów o¿y³o
Do domu bociany wróci³y
A ja œni³am znów ¿e jak one tu
[02:08]Wrócisz mi³y

Bóg mi daje
Bóg mi odbiera
Kiedyœ ró¿¹ by³am
Lecz nie jestem teraz

Ref.: Od czasu...

blog comments powered by Disqus
© 2011 Music World. All rights reserved.