Maryla Rodowicz
"Hej Sokoły"

�al, �al za dziewczyn�,
za zielon� Ukrain�,
�al, �al serce p�acze,
ju� ci� nigdy nie zobacz�.

Hej, hej, hej soko'y,
Omijajcie g�ry, lasy, do'y,
Dzwo', dzwo', dzwo' dzwoneczku,
M�j stepowy skowroneczku.
Hej, hej, hej soko'y,
omijajcie g�ry, lasy, do'y,
Dzwo', dzwo', dzwo' dzwoneczku,
m�j stepowy dzwo', dzwo', dzwo'...

Ona jedna tam zosta�a,
jask�eczka moja ma�a,
na zielonej Ukrainie,
przy kochanej tej dziewczynie.

Hej, hej, hej soko'y,
Omijajcie g�ry, lasy, do'y,
Dzwo', dzwo', dzwo' dzwoneczku,
M�j stepowy skowroneczku.
Hej, hej, hej soko'y,
omijajcie g�ry, lasy, do'y,
Dzwo', dzwo', dzwo' dzwoneczku,
m�j stepowy dzwo', dzwo', dzwo'...

Wina, wina, wina dajcie,
a jak umr� pochowajcie,
na zielonej Ukrainie
przy kochanej tej dziewczynie...

Hej, hej, hej soko'y,
Omijajcie g�ry, lasy, do'y,
Dzwo', dzwo', dzwo' dzwoneczku,
M�j stepowy skowroneczku.
Hej, hej, hej soko'y,
omijajcie g�ry, lasy, do'y,
Dzwo', dzwo', dzwo' dzwoneczku,
m�j stepowy dzwo', dzwo', dzwo'...