Maryla Rodowicz
"Bossanova do poduszki"

Przyp�yn�a z wielkich rzek
Bossa nova - szabada,
Czyste serce ma jak �nieg,
Cho' m�wi� o niej tu inaczej,

Na �niadanie cukier je,
Noc� pije bia�y d�in,
A nad ranem, gdy ja �pi�
Cichutko z zimna dr�y i p�acze:

Wezm� ci� do ��ka
Nie p�acz ju� g�uptasie,
Patrz, tu jest poduszka
I dla ciebie jasiek,
Wybacz, wybacz �e nago �pi�..

Ogrzej si� na p�atkach
Szmatkach i r�yczkach
Tam, gdzie sny s� moje
B�dzie i muzyczka -
Wybacz, wybacz �e nago �pi�...

Migda�owy zapach tw�j
W moje w�osy wpl�ta� sen,
Widz� zn�w motyli r�j
I kwitnie, kwitnie len w dolinie.

Kupi� ci �ywego lwa
By� jak w domu mia�a tu
Pos�uchajmy, co tak gra
I �ali si� nam jak dziewczyna.

Wezm� ci� do ��ka,
Nie p�acz ju� g�uptasie
Patrz, tu jest poduszka
I dla ciebie jasiek,
Wybacz, �e nago �pi�..

Ogrzej si� na p�atkach
Szmatkach i r�yczkach
Tam, gdzie sny s� moje
B�dzie i muzyczka -
Wybacz, �e nago �pi�.

Na zielonym stole
Stoi pe�na szklanka,
Czy� ty mi piosenka,
Czy� ty mi kochanka,
Wybacz, �e nago �pi�..

Noce niedo'nione
Oczy nieprzytomne,
Ta�czy panna m�oda,
�ycia nam nie szkoda,
Wybacz, ze nago �pi�.

Zap�aka�a� dzi� przez sen
I wo'a�a�... Nie, nie mnie.
Arcysmutny to by� tren
I nie wiem, czy to �le - czy pi�knie...

Zapami�tam dotyk tw�j
I sukienki z czarnych r�,
A ty mnie si� troch� b�j
I nie my�l, �e mi serce p�knie...

Sama id� do ��ka,
Nie p�acz ju� g�uptasie
Patrz, tu jest poduszka
I samotny jasiek,
Wybacz, �e nago �pi�...

Ogrzej si� na p�atkach
Szmatkach i r�yczkach
Tam, gdzie sny s� moje
Nie �pi ju� muzyczka,
Wybacz, �e nago �pi�..

Na zielonym stole
Stoi pe�na szklanka,
Czy� ty mi piosenka,
Czy� ty mi kochanka -
Wybacz, �e nago �pi�

Noce niedo'nione,
Oczy nieprzytomne,
Mija w rzece woda,
Mija bossa nova -
Wybacz,�e zbudz� si�