Magnus Carlsson
"Repig 7 Tums Singel"

Jag har kl�tt mig fin,
jag har kl�tt mig fin ikv�ll.
Ikv�ll ska jag dansa,
jag ska dansa, dansa med mig sj�lv.
D�r ingen ser hj�rtat,
det som gr�ter i mitt br�st.
D�r ingen ser sm�rtan,
d�r ingen ser min k�rlekst�rst.

En repig 7" singel
Ska va min v�n ikv�ll
En repig 7" singel
Ska ge mig r�tt ikv�ll
En repig 7" singel
Tar mig bort ifr�n mig sj�lv
Den ska r�dda mig fr�n mig sj�lv

Jag har kl�tt mig fin,
jag har kl�tt mig fin ikv�ll.
Ikv�ll ska jag dansa,
jag ska dansa, dansa med mig sj�lv.
D�r ingen ser hj�rtat,
det som bultar i mitt br�st.
D�r ingen ser sm�rtan,
d�r ingen ser min k�rlekst�rst

En repig 7" singel
Ska va min v�n ikv�ll
En repig 7" singel
Ska ge mig r�tt ikv�ll
En repig 7" singel
Tar mig bort ifr�n mig sj�lv
Den ska r�dda mig fr�n mig sj�lv