Magnus Carlsson
"Änglarna I Snön"

Natten faller p� och himlen f�rgas r�d
Nu st�r vi tv� h�r i ljus av stj�rnors gl�d
Du gav mig ett inre rum
D�r din ro gjort sorgen stum
F�r mitt frusna hj�rta fann en sj�l i brand

�nglarna i sn�n dem gjorde jag till dig
T�nder stj�rnors ljus d� du ler mot mig
Himmel i advent nu julens budskap s�nt
Tvivlets d�rr du st�ngt
Jag tror p� k�rlek nu min �ngel det �r du

Som en himmelsk frid ett ljus en doft av liv
Som ett �ppet hav d�r l�ngtan g�tt i kvav
Du gav mig ett inre rum
D�r din ro gjort sorgen stum
F�r mitt frusna hj�rta fann en sj�l i brand

�nglarna i sn�n dem gjorde jag till dig
T�nder stj�rnors ljus d� du ler mot mig
Himmel i advent nu julens budskap s�nt
Tvivlets d�rr du st�ngt
Jag tror p� k�rlek nu min �ngel det �r du

I stj�rneljus med lust till dig
Ett liv i gl�dje det ger du nu till mig

�nglarna i sn�n dem gjorde jag till dig
Som t�nder stj�rnorna

�nglarna i sn�n dem gjorde jag till dig
T�nder stj�rnors ljus d� du ler mot mig
Himmel i advent nu julens budskap s�nt
Tvivlets d�rr du st�ngt
Jag tror p� k�rlek nu min �ngel det �r du